Współuzależnienie

Na każdą rodzinę możemy spojrzeć jak na działający według pewnych reguł system, którego poszczególne elementy (członkowie rodziny), połączone są ze sobą więziami różnego rodzaju. Jeśli ten system jest zdrowy, wówczas cechuje go równowaga.

Uzależnienie jednego z członków sprawia, ze system przestaje działać tak jak powinien, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu  skłania  członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji ciągłego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Konsekwencją życia z partnerem uzależnionym może być współuzależnienie.

Współuzależnienie to nie choroba. Współuzależnienie jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej i dotyczy tylko osób dorosłych.

Dzieci nie mają wyboru, żyją w warunkach, które zapewniają im rodzice. One nie mają wyboru a ich prawidłowy rozwój psychiczny stoi pod znakiem zapytania.

Jeśli jesteś w związku z osobą uzależnioną być może potrzebujesz pomocy i masz do niej pełne prawo.

Niezależnie bowiem od tego, czy Twój partner podejmie terapię uzależnień, czy nie, czy przestanie pić, brać, grać hazardowo, czy będzie to robić dalej – Ty możesz poprawić jakość swojego życia i życia Swoich dzieci.

Bez specjalistycznej pomocy, to bardzo trudne.

Dlatego pomóż sobie i swoim dzieciom.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanie. Jestem tu by Ci pomóc.

Postaw na siebie przecież możesz i masz do tego prawo.

Zapraszam na terapię współuzależnienia.

Małgorzata Stefanowicz