Mej Dej

Prywatny gabinet psychoterapii uzależnień i współuzależnień zajmujący się psychoterapią dorosłych, dzieci i młodzieży w nowym podejściu opartym na dialogu motywującym. 

Zapraszam

Małgorzata Stefanowicz